Witam wszystkich serdecznie

Sieci komputerowe: Sieci, sieci i jeszcze raz sieci. Bez nich nie było by internetu ani grania w przeróżne gry ze znajomymi (choćby w quake'a), współdzielenia zasobów dyskowych w różnego rodzaju instytucjach (przedsiębiorstwach) czy choćby drukowania na jednej drukarce w pracowni komputerowej. Chciałbym wobec tego zaprosić osoby zainteresowane sieciami komputerowymi do lektury. Na stronie znajdują się podstawowe informacje, dzięki którym można samodzielnie opracować potrzebny schemat sieci komputerowej, dobrać urządzenia oraz topologię sieci. Strona podzielona została na odpowiednie działy tematyczne w ten sposób, aby każdy mógł znaleźć bez większych problemów odpowiednie informacje. Jeśli masz interesującą witrynę (najlepiej o sieciach komputerowych) i chciałbyś (chciałabyś) żebym umieścił Twój baner lub odnośnik w dziale linki to napisz do mnie (po kliknięciu przycisku Webmaster otworzy się domyślny klient pocztowy) umieszczając w tytule nazwę strony oraz dział czyli Sieci komputerowe - Linki.

Sieć: To dwa lub więcej komputerów połączonych kablem, przez który mogą wymieniać informacje. Połączenie komputerów pozwala użytkownikom wspólnie użytkować urządzenia peryferyjne (ang. peripheral device), umożliwia wspólny i łatwy dostęp do programów i baz danych oraz wymianę informacji między innymi systemami komputerowymi. Sieci komputerowe dostarczają skutecznego narzędzia do komunikowania się w postaci poczty elektronicznej oraz innego oprogramowania dla grup roboczych, znacznie usprawniają komunikację wewnątrz firmy. Ze względu na obszar, na którym mogą być rozmieszczone komputery wyróżnia się sieci lokalne, metropolitalne, oraz rozległe. Sieć obejmująca swym zasięgiem komputery na powierzchni nie przekraczającej kilka kilometrów kwadratowych nazywana jest siecią lokalną LAN. Sieć rozciągająca się na terenie miasta (regionu), łącząca kilka budynków nazywana jest siecią miejską lub metropolitalną MAN (ang. Metropolitan Area Network). Tworzy szkielet szybkiej sieci na terenie miasta (regionu). Oparta jest zazwyczaj o główne łącze dużej przepustowości do którego podłączani są klienci: poszczególne uczelnie i instytucje, a nawet poszczególni użytkownicy (łączność komutowana) na terenie miasta (regionu). Sieci komputerowe łączące ośrodki komputerowe położone w odległych od siebie miastach, państwach, kontynentach nazywana jest siecią rozległą WAN. Wymagane jest zaangażowanie publicznej sieci telekomunikacyjnej. Sieć rozległa łaczy sieci lokalne i miejskie.

Serwer

Serwer: To komputer pełniący specjalną rolę w sieci komputerowej. Serwery sieciowe najczęściej pracują pod kontrolą wielozadaniowych sieciowych systemów operacyjnych, jak UNIX, Novell NetWare, Microsoft Windows NT, OS/2 lub LANtastic. W przeważającej części zastosowań są serwerami rozproszonych zasobów sieci (np. dyski, drukarki), udostępniającymi wszystkim punktom przedsiębiorstwa współdzielone katalogi, aplikacje, bazy danych czy drukowanie.

Stacja Robocza

Komputer Posiadający: Dostęp do sieci ale nie pełniący żadnych funcji specjalnych, nie udostępniający żadnych usług dla pozostałych użytkowników sieci. Identyfikacja użytkowników w sieci

W celu umożliwienia weryfikacji: Danej osoby a co się z tym wiąże jej praw do poszczególnych elementów systemu, każdemu człowiekowi jest przypisany identyfikator (ang. username). Identyfikator użytkownika nie powinien być dłuższy niż 8 znaków. Jest często zlepkiem liter występujących w imieniu i nazwisku użytkownika lub w nazwie funkcji jaką pełni. Jan Kowalski może mieć np. identyfikator jank. Całość elementów związanych z użytkownikiem określa się mianem konta (ang. account), na które składa się m.in. nazwa, hasło (ang. password), grupa, wydzielony katalog na dysku itd. Aby więc rozpocząć pracę z systemem trzeba mieć w nim założone konto. Konto zakłada administrator systemu. Zwykle jeden człowiek ma jedno konto w systemie. Nie jest to jednak regułą. Konto może też być przypisane nie do człowieka a do funkcji jaką wykonuje. Wszystko zależy od polityki inst ytucji o raz umowy z administratorem. Aby zapewnić, że jeden człowiek nie wykorzystuje konta innego człowieka, konta zwykle mają przypisane hasła. Hasło nadaje administrator podczas tworzenia konta, może ono jednak być (i powinno) zmienione w każdej chwili przez danego użytkownika. Hasło jest znane jedynie użytkownikowi. Nikt inny nie może go odczytać (nawet administrator, choć może je zmienić). Jeśli użytkownik zapomni hasło, musi poprosić administratora aby ustalił nowe.Bezpieczne hasło

Nie powinno być krótkie: Powinno zawierać zarówno duże jak i małe litery oraz cyfry, powinno zawierać znaki specjalne nie powinno zawierać polskich znaków, nie powinien to być wyraz, który można znaleźć w jakimkolwiek słowniku, nie powinno to być imię, nie powinno to być nazwisko, nie powinien to być nr Twojego telefonu, ani numer rejestracyjny samochodu, ani Twoja data urodzenia,

Adres IP

Adres IP: Jest to 32 bitowy adres przypisany do komputerów (hostów) używających TCP/IP.

Adresy IP: Należą do jednej z pięciu klas (A,B,C,D lub E) i są zapisywane jako cztery oktety oddzielone kropką (format dziesiętny oddzielony kropkami). Każdy adres składa się z numeru sieci oraz numeru hosta (w adresie może wystąpić również adres(numer) podsieci). Numery sieci i podsieci są używane do routowania, numer hosta jest używany do adresowania oddzielnych hostów wewnątrz sieci lub podsieci. W celu wyodrębnienia z adresu IP informacji dotyczącej sieci lub podsieci stosowana jest maska podsieci. Świetnie więc tak: cztery oktety oddzielone kropką np. 192.168.0.1 (w postaci binarnej 11000000.10101000.00000000.00000001) host to inaczej komputer, stacja bazowa itp.

Klasy adresów

Klasa A: Używana do obługi bardzo dużych sieci. Pierwszy oktet to adres sieci, trzy pozostałe to adres hosta. Pierwszy bit adresu w postaci binarnej to zawsze 0 np. 124.66.44.12 (01111100.01000010.00101100.00001100).

Klasa B: Używana do obsługi dużych i średnich sieci. Pierwsze dwa bity adresu to 01. Pierwsze dwa oktety to adres sieci, kolejne dwa to adres hosta.

Klasa C: Jest najpowszechniejszą klasą. Pierwsze trzy bity to 110. Pierwsze trzy oktety to adres sieci, a ostatni to adres hosta. Można tu uzyskać 254 użyteczne adresy hosta (na ośmiu bitach jest 256 kombinacji ale adres z numerem hosta 0 nie jest używany (może nastąpić zmylenie systemów; również są często rezerwowane), a 255 to adres rozgłoszeniowy) Przykład: 192.160.0.0 TAKICH ADRESÓW NIE UŻYWAMY 192.168.0.255 TAKICH ADRESÓW NIE UŻYWAMY Natomiast przy tworzeniu sieci domowej najczęściej stosuje się adresy: 192.168.0.1-254

Klasa D: Przeznaczona dla adresów typu multicast (adresy rozgłoszeniowe). Obejmuje adresy w zakresie od 224.0.0.0 do 239.255.255.255

Klasa E" Zarezerwowana do przyszłych zastosowań. Obejmuje adresy 240.0.0.0 i wyższe. Adresy 127.x.x.x - zarezerwowane do celów specjalnych (tzw. pętla zwrotna, używana do wewnętrznych testów lokalnego komputera). Adres rozgłoszeniowy - po wysłaniu danych pod ten adres przetwarzają go wszystkie urządzenia w sieci.

Jeszcze o maskach podsieci: Używane są w celu tworzenia podsieci. Za pomocą maski w adresie klasy C, gdzie ostatni oktet odpowiada za adres hosta możemy utworzyć podsieć na maksymalnie 6 bitach (z tego oktetu)(2 bity muszą zostać na adres hosta dlatego, że na 1 bicie możliwych adresów było by dwa 0 i 1, gdzie 0 nie używamy, 1 byłby adresem rozgłoszeniowym więc też nie używamy stąd minimum 2 bity na host).Z każdej klasy na utworzenie podsieci możemy pożyczyć bity z całego pola hosta minus dwa (dla adresu klasy B 14 bitów, a dla adresu klasy A 22 bity). Maski podsieci powstały w celu hierarchicznego zorganizowania sieci logicznych. Po prostu w ten sposób nie marnotrawią się adresy IP, ponieważ gdy jakaś firma potrzebuje 500 adresów to nie używa adresu klasy B marnotrawiąc jednocześnie ponad 60 tysięcy adresów IP. Adres Klasy B dzielony jest na podsieci i wtedy może go używać wiele jednostek.

Przykład 1: Mamy adres klay C 192.168.120.131 oraz maskę podsieci - 255.255.255.224 Co to oznacza ? Ostatni oktet maski podsieci w postaci binarnej to 11100000. Na ostatnich 5 bitach (zera) tworzony jest adres hosta, a reszta to adres sieci. W przykładzie adresem podsieci będzie: 192.168.120.128 pytanie dlaczego ? Należy przyjrzeć się ostatniemu oktetowi w postaci binarnej w adresie klasy C. 131 to 10000011, 100 - poprzez maskę staje się adresem podsieci, a 00011 to adres hosta o numerze 3.

Przykład 2: W domu mam zrobioną typową sieć łączącą dwa komputery, na swoim komputerze ustawiłem adres 192.168.0.1 oraz maskę 255.255.255.0 czyli ostatni (cały) oktet adresu IP odpo55.255.255.0 czyli ostatni (cały) oktet adresu IP odpowiada za numery hostów.