Serwery PROXY służą generalnie do dwóch zadań: Konfiguracja PROXY

Konfiguracje Serwera proxy można wykonać na dwa sposoby:

UWAGA: serwer proxy 192.168.1.1:8080 działa od września 2002 roku jako filtr rodziny czyli nie pozwoli na załadownie stron związanych m.in. z pornografią. Zamiast tego wyświetli się strona z błędem 403 czyli brak dostępu. Tych ograniczeń nie ma w proxy konfigurowanym za pomocą skrypu proxy.pac. Filtr rodziny jest realizowany za pomocą oprogramowania   squidGuard

Serwer proxy pośredniczy w komunikacji między komputerem użytkownika a Internetem. Może służyć do rejestrowania informacji dotyczących korzystania z Internetu oraz blokowania dostępu do stron.

Zapora firewall działająca na serwerze proxy z różnych powodów blokuje część witryn lub stron internetowych. W rezultacie może nie być możliwe pobranie środowiska Java Runtime Environment (JRE) lub uruchomienie niektórych apletów w języku Java.

Serwery proxy:Uzyskiwanie informacji na temat serwera proxy

U usługodawcy internetowego (ISP) lub administratora sieci można uzyskać następujące informacje: Patrz także:

Konfigurowanie ustawień proxy na potrzeby środowiska Java Runtime Environment (JRE)

Serwery Proxy - troszkę mniej widoczni w Sieci

1.Wprowadzenie

Serwer Proxy jest to serwer z odpowiednim oprogramowaniem, które dokonuje pewnych operacji (zwykle nawiązuje połączenia) w imieniu użytkownika. Często utożsamiany z pośrednikiem HTTP (HTTP proxy). Serwer Proxy jest rodzajem bufora między Tobą, a zasobami Internetu. Informacje idą najpierw do serwera poxy, a dopiero potem dane transmitowane są do Ciebie.

Swego czasu korzystanie z serwerów proxy było popularne i miało wiele korzyści, jedną z nich był szybszy czas ładowania się strony. Gdyż serwer proxy zbiera i zapisuje pliki których często żądają użytkownicy do specjalnej bazy danych, nazywanej cache. W ten sposób, serwery proxy są zdolne do przyspieszenia połączenia internetowego. Pamięć cache serwerów proxy może juz zawierać informacje których użytkownik potrzebuje. Nie ma więc potrzeby do łączenia się z odległym serwerem, użytkownikowi zostają przesłane pliki zachowane na serwerze proxy. Wraz z rozwojem Internetu oraz poprawą warunków dostępu do jego zasobów pośrednictwo serwerów proxy stawało się jednak coraz bardziej zbędne. Ale w niektórych przypadkach wręcz niezbędne. Serwery proxy mogą nam pomóc np. w dostępie do danych znajdujący się na serwerach obłożonych pewnymi ograniczeniami, takimi jak na przykład możliwość dostępu tylko dla komputerów z pewnych rejonów świata i dzięki takiemu rozwiązaniu bez problemów połączymy się z serwerem danej strony przy pomocy serwera proxy, który znajduje się w danym kraju.

2.Klient-serwer

Całość informacji w Internecie jest oparta o model klient-serwer. Klient przesyła zapytanie (jakie dane potrzebuje) a serwer wysyła odpowiedź (odpowiednie dane). Aby w pełnie zrozumieć dialog między obiema maszynami, klient przesyła odpowiednie informacje (wersja i rodzaj systemu operacyjnego, konfiguracja przeglądarki włącznie z jej nazwą i wersją, itp.) Informacje owe mogą być niezbędne w prawidłowym porozumiewaniu się z serwerem. Oto, co twoja przeglądarka wysyła do serwera WWW: - nazwę i wersje systemu operacyjnego. - nazwę i wersje twojej przeglądarki. - konfigurację przeglądarki(rozdzie. ekranu, możliwość obsługi java/javascript, ...) - adres IP klienta. - inne informacje. najważniejszą informacją z powyżej wymienionych jest Twój adres IP

3.Zmienne środowiskowe

Informacje wysyłane przez klienta do serwera są dostępne dla niego jako zmienne środowiskowe. Każda jednostka informacji jest wartością danej zmiennej. Natomiast gdy żadna(lub kilka) jednostka nie zostanie wysłana, wtedy zmienna ta będzie pusta(jej wartość nie będzie brana pod uwagę). Istnieje kilka zmiennych środowiskowych: REMOTE_ADDR – adres IP klienta HTTP_VIA – jeśli ta zmienna nie jest pusta, wówczas używane jest proxy. Wartość jest adresem serwera proxy, ta zmienna będzie dodawana przez proxy jeśli będziesz takowego używał. HTTP_X_FORWARDED_FOR – jeśli nie jest pusta wówczas uzywany jest proxy. Wartość jest prawdziwym adresem klienta. Tak więc jest dodawana przes serwer Proxy jeśli jakiegoś używasz.. HTTP_ACCEPT_LANGUAGE – Jaki język używany jest w przeglądarce. HTTP_USER_AGENT – inaczej zwana“agent użytkownika”. Określa wersję softweru (system, rodzaj i wersja przeglądarki) HTTP_HOST – nazwa serwera

4.Rodzaje serwerów proxy

Rodzaje serwerów proxy dzielimy według tego, jak dany serwer ukrywa zmienne środowiskowe. Przeźroczyste proxy - (Transparent Proxies) Nie ukrywają Twojego adresu IP: REMOTE_ADDR = IP proxego HTTP_VIA = nazwa serwera proxy lub jego IP HTTP_X_FORWARDED or HTTP_X_FORWARDED_FOR or HTTP_CLIENT_IP = Twój IP Anonimowe Proxy – wszystkie serwery które ukrywają adres klienta IP w standardowy sposób zwane są anonimowymi. Jednak nie oznacza to że jesteś bezpieczny pod takim serwerem jako, że nie przepuszczają Twojego adresu w standardowy sposób to robią to w inny, co za tym idzie nie zapewniają pełnej anonimowości. Proxy Anonimowe dzielimy na: a) Proste serwery proxy (Simple Anonymous Proxies) Są serwerami najbardziej rozpowszechnionymi spośród innych anonimowych serwerów proxy. Simple Anonymous Proxies nie ukrywają faktu, iż serwer proxy jest w użyciu, jakkolwiek podmieniają Twój adres IP na ich własny: REMOTE_ADDR = IP serwera proxy HTTP_VIA = nazwa serwera proxy lub jego IP HTTP_X_FORWARDED or HTTP_X_FORWARDED_FOR or HTTP_CLIENT_IP = IP serwera proxy b) "Zniekształacające" proxy(Distorting Proxies) Podobnie jak "simple anonymous proxies", nie ukrywają one faktu użycia serwera proxy. Jakkolwiek adres IP klienta(Twój adres IP) jest zastępowany innym adresem(wybranym) IP: REMOTE_ADDR = IP serwera proxy HTTP_VIA = nazwa serwera proxy lub jego IP HTTP_X_FORWARDED or HTTP_X_FORWARDED_FOR or HTTP_CLIENT_IP = wybrany adres IP Proxy o wysokim poziomie anonimowości - (High anonymity proxy, Elite proxy) W przeciwieństwie do reszty takie serwery ukrywają fakt, że Proxy jest używane. Oznacza to iż twój prawdziwy adres IP zostaje zastąpiony adresem IP serwera proxy i serwer nie ujawnia tego, że z niego korzystasz. REMOTE_ADDR = IP proxego HTTP_VIA = nie brane pod uwagę HTTP_X_FORWARDED and HTTP_X_FORWARDED_FOR and HTTP_CLIENT_IP = nie brane pod uwagę

5.Konfiguracja proxy

Internet Explorer 6.0

W menu Narzędzia programu Internet Explorer kliknij polecenie "Opcje internetowe", kliknij kartę "Połączenia" i klikamy na "Ustawienia"Mozilla/ Netscape

W menu górnym wybierz "Narzędzia" następnie na "Opcje" W kategorii "Zaawansowane" wybierz opcje "Sieć" i "Ustawienia"6.Adresy kilku serwerów proxy: instalacja

Instalację przeprowadzamy na komputerze z dostępem do internetu. Instalacja oprogramowania jest bardzo prosta. Uruchamiamy setup.exe i postępujemy zgodnie ze wskazówkami instalatora. Powinniśmy sprawdzić jeszcze czy we właściwościach 'otoczenia sieciowego' mamy dodany protokół 'TCP/IP -> karta sieciowa'. Notujemy adres IP ponieważ będzie on potrzebny do konfiguracji usług internetowych na pozostałych komputerach/stacjach roboczych. Na pozostałych komputerach też musimy mieć zainstalowany powyższy protokół z unikalnym adresem IP. Przykładowe adresy IP: Komputer z zainstalowanym CProxy: IP 192.168.10.1, maska 255.255.255.0 Pozostałe komputery: IP 192.168.10.x (gdzie x to niepowtarzająca się wartość z przedziału <2-255>), maska j/w Dostęp do konfiguracji usług uzyskujemy po prawym kliknięciu ikony uruchomionego Cproxy na pasku zadań. Podczas pierwszego dostępu do konfiguracji program spyta się o hasło, które standardowo brzmi 'asecret' i można je oczywiście zmienić poprzez dwuklik ikony uruchomionego programu, 'security'/ 'Admin password'.

Konfiguracja servera:

Pozostawiamy standardowe ustawienia czyli port 8080 (rys.1).

Konfiguracja stacji roboczej:

Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie 'Internet Explorer'a' i wybieramy właściwości. Następnie wybieramy zakładkę 'połączenie' i klkamy przycisk 'Ustawienia sieci LAN...'. Ustawiamy według rys.2, pole 'cproxy_ip' zastępujemy faktycznym adresem IP stacji roboczej gdzie zainstalowany jest CProxy. Zatwierdzamy zmiany przyciskiem 'OK.'. W tym momecnie możemy już uruchomić przeglądarkę i zacząć surfować :)Konfiguracja servera:

Pozostawiamy standardowe ustawienia czyli port 1021 (rys.1).

Konfiguracja stacji roboczej:

Dla celów przykładowych użyłem klienta FTP Explorer. Po uruchomieniu programu wybieramy z menu 'view'/'options...' i w zakładce 'Firewall' wpisujemy ustawienia jak na rys.2, pole 'cproxy_ip' zastępujemy faktycznym adresem IP stacji roboczej gdzie zainstalowany jest CProxy. Teraz wystarczy sprawdzić czy przy wyborze servera z którym chcemy się połączyć jest zaznaczone okienko 'Use Firewall' (rys.3).

konfiguracja NEWS

Pozostawiamy standardowe ustawienia czyli port 119 (rys.1). Następnie w polu 'Relay Requests To' wpisujemy nazwę serwera grup dyskusyjnych.

Konfiguracja stacji roboczej:

Uruchamiamy klienta grup dyskusyjnych. Za przykład posłuży Outlook Express. Wybieramy z menu 'Narzędzia'/'Konta...' następnie klikamy przycisk 'Dodaj'/'Grupy dyskusyjne...' i wprowadzamy niezbędne dane zgodnie ze wskazówkami programu. W okienku nazwy serwera grup dyskusyjnych wpisujemy adres IP komputera z zainstalowanym CProxy (rys.2).

konfiguracja POP3

Wpisujemy w polu 'Default POP3 Server' nazwę naszego serwera pocztowego i zaznaczamy okienko 'Enable POP3 Service' (rys.1). Jeżeli posiadamy więcej kont na różnych serwerach możemy je dodać wypełniając pola 'POP3 User Name' i 'Remote Server'.

Konfiguracja stacji roboczej:

Uruchamiamy klienta poczty. Za przykład posłuży Outlook Express. Wybieramy z menu 'Narzędzia'/'Konta...' następnie klikamy przycisk 'Dodaj'/'Poczta...' i wprowadzamy niezbędne dane zgodnie ze wskazówkami programu. W okienku nazwy serwerów e-mail wpisujemy adres IP komputera z zainstalowanym CProxy (rys.2).konfiguracja SMTP

Wpisujemy w polu 'Remote Server Name' nazwę naszego serwera poczty wychodzącej i zaznaczamy okienko 'Enable SMTP Mail Proxy' (rys.1).

Konfiguracja stacji roboczej:

Adekwatnie jak w konfiguracj stacji roboczej w usłudze POP3.