Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa -Istnieje w placówce od kilkunastu lat. Startowała w momencie, kiedy szczytem osiągnięć informatycznych było uruchamianie programów napisanych w języku BASIC na komputerach takich jak: Times, czy Spectrum. Za monitory służyły wtedy czarno-białe telewizory. Zapisane programy odtwarzano na magnetofonach kasetowych, później stacjach dysków. Zawodność systemów i sprzętu kształciła w uczestnikach zajęć nie tylko umiejętności związane z treściami nauczania, ale przede wszystkim cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość.

Któż o tym dzisiaj jeszcze pamięta?


Trwało to parę lat -Aż w pracowni pokazały się pierwsze komputery klasy IBM PC. Obecnie dysponujemy multimedialnymi komputerami klasy Pentium pracującymi w sieci komputerowej. Sprzęt informatyczny nowej generacji przyciąga wielu zapaleńców. Zajęcia zawsze cieszą się bardzo wysoką frekwencją. Do pracowni przybywa młodzież nie tylko z centrum miasta, ale i z oddalonych od niego dzielnic. Na zajęciach panuje zawsze, cieszący wszystkich, "nadkomplet". W zajęciach uczestniczą uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzyskując wsparcie w rozwiązywaniu problemów, z jakimi spotykają się na lekcjach informatyki i nie tylko. Najliczniejsza grupa to ci, którzy rozpoczynają edukację informatyczną. Na trwających od kilku już lat zajęciach można zdobyć wiedzę na temat podstaw obsługi komputerów klasy PC, pracy w różnych systemach operacyjnych, poznać nakładki i programy wspomagające systemy operacyjne. Zapoznać się można z podstawami programowania, obsługą programów użytkowych. Zajmujemy się również edytorami graficznymi i tekstowymi, arkuszami kalkulacyjnymi i bazami danych. W ostatnim czasie w związku z burzliwym rozwojem Internetu wprowadziliśmy również na zajęciach elementy języka html służącego do tworzenia własnych stron internetowych.

Reasumując, pracownia komputerowa w ramach swojej działalności skupia uczestników wokół kilku zagadnień:
Mamy również ofertę dla młodzieży uzdolnionej plastycznie -W roku szkolnym 1998/99 uruchomiono pracownię Komputerowych Technik Graficznych, której celem jest nauka technik graficznych. Metody graficzne obejmują sposoby wyrażania myśli oraz odzwierciedlenia rzeczywistości w postaci obrazów, symboli i znaków mających umowne znaczenie. Stosowanie metod graficznych, określanych wspólną nazwą grafika prezentacyjna można odnaleźć w formach plakatowych znajdujących zastosowanie w opracowaniach o charakterze popularyzatorskim, w czasopismach, broszurach, folderach itp. Konwencja plakatu pozwala na świadome wyeksponowanie wybranych informacji przez użycie odpowiedniego koloru, zastosowanie specjalnych efektów graficznych, celowe dysproporcje pewnych wielkości. Takie oddziaływanie ma na celu świadome zwrócenie uwagi na plakat, zainteresowanie jego treścią oraz przekazanie za jego pośrednictwem jakiś istotnych informacji. Od czternastu lat organizowany jest Konkurs Twórczości Informatycznej i Radioamatorskiej. Zajęcia w pracowni odbywają się codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach popołudniowych.

Zapraszamy, sprawdź jak się można bawić i uczyć inaczej!!!